PROFIL

Libor Stratílek  ( * 10.8.1965 Gottwaldov – dnes Zlín), své dětství a mládí prožil na rozhraní Valašska a Slovácka v laskavém obklopení tradičních rodinných vztahů a tradic, díky nimž se může výtvarně vyjadřovat  i přes svůj zdravotní handicap, který ho trvale upoutává k místu jeho bydliště. Jeho tvorba odráží ve veselejších náladách bezstarostnost, optimismus a odhodlání ve zdraví prožitého mládí, temnější a vážné odstíny tvorby reflektují na období po vážném úrazu.

Techniky, které autor volí jsou svým způsobem novátorské, jejich principem je vrstvení reliéfu na pevné podložce ( dřevo, sololit, dřevotříska, staré kachličky), přičemž jako výplně je většinou použit tmel, cementová hmota nebo sádrový tmel. Na tento podklad jsou s rozvahou a určitým scénickým záměrem kladeny a v nečekaných polohách fixovány předměty či artefakty, které takto složeny vytváření základní koncept. Detaily a struktura povrchu je poté dotvářena směsí tuší, temper a směsi laků.

Hledačství tvorby Libora Stratílka se počíná od konce 70.let, postupně se zvětšuje ve formátu a barevnosti provedení od drobných kachlů přes občasné experimenty až k středněformátovým plastikám cementových reliéfů období první dekády 21.století.

Nepřející osud je podanou rukavicí pro inspiraci a další motivací budoucí tvorby vyjímečné osobnosti amatérské tvorby, kterou Libor Stratílek určitě je.