PROFIL

Marek Mikl (*31.5.1968) autor digitální výtvarné tvorby, narodil se v Ostravě, kde obdržel krom jiného jediné dosavadní výtvarné vzdělání (Věra Herzánová, Liboslav Hujer). Posléze studium přírodních věd doplňuje paralelně vlastní tvorbou a samostudiem výtvarného umění zvláště se zřetelem k umění druhé poloviny minulého století.

Během let 1991 – 2003 spojuje klasické techniky (fotografie, tuš, akvarel, tempera olej) se strojovými možnostmi počítačové grafiky (digitalizace předloh a jejich následná úprava). Od roku 2004 tvoří již jen výhradně na počítači pomocí softwaru na úpravu bitmapových a vektorových formátů dat. Díky různorodě použitým technikám se jedná o celky navzájem často zcela odlišné. Jedinou spojující linkou je otevřené, někdy až naivní a rozpolcené hledačství autora. V současnosti se zaměřuje na pedagogickou práci v Zubří a poradenství v oblasti IT a DTP.

Je vůdčí osobností sdružení Modicum spatium vitae, kterému postupně od roku 1996 vdechnul život.  Členové tohoto sdružení jsou jeho blízcí přátelé, které potkal na cestě (výtvarným) světem a které přesvědčil ke svolení o publikování jejich tvorby pod hlavičkou sdružení, neboť tito členové do té doby nevystavovali a nebýt Miklovy neustálé přesvědčovací kampaně, patrně by nikdy nepocítili potřebu svá díla vystavit veřejně.